Home

Trang Chính

Bản Tin

Sinh Hoạt

Tham Luận

Hoài Băo Quê Hương

Văn Học Nghệ Thuật

Thư Tín

Bài vở xin gửi về địa chỉ sau đây:
3108 E. Sawyer St.
Long Beach, CA 90805

                                                                  

 

 BẢN TIN SỐ 1

(Tháng 3/2014)

Kiểm Điểm Của Ban Biên Tập Dự Án Biên Khảo
Trong Việc soạn thảo sách về

Học Viện Quốc Gia Hành Chánh
(HVQGHC).

                Ban Biên Tập (BBT) Dự Án Biên Khảo về "HVQGHC" Sài G̣n, xin trân trọng kính tin tới quí vị Giáo sư, các Hội CSV/QGHC trên toàn thế giới; tiến tŕnh của dự án biên khảo tính tới cuối tháng 03/2014 đă thu lượm được các kết quả như sau:

I - Thành lập Ban Biên Tập :

Ban Biên Tập được thành lập vào cuối tháng 12/2013 tại Nam California.

Tŕnh bầy và phổ biến bản "Đề cương" của dự án ngày 22/2/2014.

                A - Thành Phần Ban Biên Tập gồm:

                1 -  Các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị Hội QGHC Nam California;

                2 -  Các thành viên trong Ban Chấp Hành Hội QGHC Nam California;

                3 -  Ngoài các thành viên BBT vừa nêu trên; BBT c̣n được sự "tham gia và chiếu cố" của các đồng môn:

Đỗ Hải Minh (Đs. 7)  Hữu Du (CH. 8)  Nguyễn Chí Vy (Đs. 9 & CH. 2)
Phạm Đ́nh Hưng (Đs. 14) Nguyển Văn Chuế (Đs. 11 & CH. 6 ) Nguyễn Công Lượng (Đs. 16)
Nguyễn Văn Sáu (Ts. 2) Phạm Đức Thạnh (Đs. 17) Ngô Xuân Vũ (Đs. 17)

                4 -  BBT cũng nhận được sự "hợp tác và tham vấn" qua email và điện thoại của các đồng môn sau đây :

Trần Quí Hùng (CH. 2 & Đs. 9) Trần Thiện Tích (CH. 2 & Đs. 7)  Đặng Mạnh Hùng (Đs. 13 )
Cao Xuân Thức (Đs. 13)  Vũ Minh Ngọc  (Đs. 16) Lê Phước Ba (Đs. 17)
Ngô Ngọc Trung (Đs. 17) Nguyễn Xuân Định (Đs. 17) Nguyễn Viết Đức (Đs. 17)

                B. Góp ư và đề nghị :

                Tính đến cuối tháng 3/2014, BBT cũng đă nhận được sự "góp ư và đề nghị" qua email và điện thoại của các đồng môn sau đây :

Trần Quí Hùng (CH. 2 & Đs. 9) Nguyễn Mạnh Huyên (Đs. 7) Nguyễn Bá Lộc (CH.2 & Đs.9)
Phạm Văn Tuyền (Đs. 9)  Đặng Mạnh Hùng (Đs. 13) Trần Thiện Tích (CH. 2 & Đs.7)
Nguyễn Ngọc Liên (Đs. 8)  Đỗ Hải Minh (Đs. 7) Vũ Minh Ngọc (Đs. 16)
Ngô Ngọc Trung (Đs. 17) Nguyễn Xuân Định (Đs. 17) Nguyễn Công Lượng (Đs. 16)

                BBT xin chân thành cảm ơn quí Đồng môn nêu tên trên.

II  Tài Liệu và Văn Bản nhận được:

                Tính đến cuối tháng 3/2014 Ban Biên Tập cũng nhận được các tài liệu và văn bản sau đây từ các đồng môn :

                 Vũ Mạnh Hùng & Cao Xuân Thức :

                Bảng Kê Danh Sách Các Sinh Viên Tốt Nghiệp HVQGHC, Ban Đốc sự từ khóa I (Đà Lạt) và 19 khóa Đốc Sự (Sài g̣n) từ 1955 tới 1974 - (Tài liệu lưu trữ của HVQGHC, Sài g̣n).

                 Ngô Ngọc Trung - gồm khá nhiều tài liệu :

                Bản Tổng kê danh sách các khóa Đốc sự, Cao học và Tham sự  từ 1955 tới 1975 (tài liệu lưu chiếu của cơ quan Usaid - Sài g̣n).

                Danh mục đề tài Luận Văn Tốt Nghiệp của bẩy (7) khóa Cao học (từ 1967 đến 1973).

                Đanh mục đề tài Luận Văn Tốt Nghiệp của bẩy  (7) khóa Đốc sự (từ 1967 đến 1973).

                Nguyễn Xuân Định - gồm khá nhiều tài liệu :

                -  Các tài liệu bằng Anh ngữ liên quan tới Michigan State University Vietnam Advisory Team.

                -  National Institute Of Administration - Catalogue, 1957 - 1958.( Niên Giám Hành Chánh ).

                Dương Hồng Việt và Nguyễn Ngọc Liên :

                -  Kỷ yếu Quốc Gia Hành Chánh (1952 - 1975) XB. 1999.

                -  Đặc san Nửa Thế Kỷ Hội Ngộ  (2009)

                -  Đặc san Mùa Thu Nhớ Bạn (Đốc sự QGHC 2010).

                Nguyễn Mạnh Huyên : Đặc san 6 & 7 QGHC Kỷ niện 40 năm họp mặt (Tháng 9/1999)

                Nguyễn Phú Thiệu : Đặc san QGHC của Hội QGHC Montréal (2001).

                Nguyễn Công Lượng : Kỷ yếu Ban Đốc Sự Khóa XVI 1968 - 2003

                Lê Tấn Nhiễu & Phạm Gia Định : H́nh ảnh lưu niệm tại Vùng II Chiến Thuật.

                Lê Hữu Du : gồm hai tài liệu :

                -  "Third World Development" - Aspects of Political Legitimacy Viability by Professors Tri Q. Nguyen. Do Associated University Presses ấn hành 1989.

                -  Luận văn Tốt Nghiệp Cao Học 8 (01/1975)  của Lê Hữu Du.

                Đỗ Hải Minh : Đề nghị tham khảo sách của Gs. Nghiêm Đằng "Politics and Public Administration" do East - West Center Press ấn hành 1965.

                BBT xin chân thành cảm ơn quí Đồng môn nêu tên trên .

III - Những dự định thực hiện trong giai đoạn kế tiếp:

                1 - Thực hiện trang Web. riêng cho Ban Biên Tập, đây sẽ là nơi trao đổi ǵữa toàn thể đông môn đă và sẽ tham gia, hợp tác cùng tham vấn, trong các công tác liên quan tới dự án biên khảo.

                2 - Quảng bá rộng răi lời mời gọi của BBT tới các đồng môn mời tham gia vào hai lănh vực đặc biệt:

                - Sưu tầm các h́nh ảnh liên quan tới hoạt động của Học Viện và sinh hoạt của các CSV/QGHC trên khắp nẻo đường đất nước (Phần II của sách).

                - Viết bài cho Phần III của sách, liên quan tới "Tâm Tư" QGHC. (Trích Đề Cương)

                Ngoài ra cũng xin lưu ư tới đề nghị của anh Nguyễn Công Lượng về việc chọn lựa tên sách cho dự án biên khảo. BBT sẽ quay trở lại đề nghị này khi công tách biên soạn hoàn tất. Ngay từ bây giờ xin quí vị hăy lưu tâm tới đề nghị này.

                Phiên họp tới của BBT sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5/2014./.    
 


Copyright @ 2005 quocgiahanhchanh.com
Webmaster@tranbachthu